CERTIFIKÁTY

Spoločnosť MONT-ELEKTRO a.s. sa v roku 2002 stala vlastníkom certifikátu systému riadenia kvality podľa normy ISO 9001 : 2000 a v roku 2005 na ISO 9001:2008.

CERTIFIKÁTY ISO PDF
EN ISO 9001 pdf icon
EN ISO 14001 pdf icon
OHSAS 18001 pdf icon
OPRÁVNENIA TECHNICKEJ INŠPEKCIE SR PDF
Oprávnenie TI 1 pdf icon
Oprávnenie TI 2 pdf icon