Skip to main content

ELEKTRO MONTÁŽE

Montelektro, a.s. je spoločnosť, ktorá realizuje dodávky a montáž elektroinštalačných celkov v kategorii priemyselných stavieb, občianskej vybavenosti , obchodných centier, medicínskej oblasti , bankového sektoru verejného osvetlenia a paroplynových elektrárni.

Stavby bez obmedzenia napätia a vyhradené el. zariadenia, vrátane bleskozvodov a výroby rozvádzačov v rozsahu VN a NN. V týchto oblastiach naša spoločnosť úzko spolupracuje s projektantami a objednávateľom za účelom skvalitnenia služieb, poskytuje poradenskú službu, vrátane opráv , údržby , záručných a pozáručných služieb.

Pre kompletnosť zabezpečujeme dodávky a montáž slaboprúdov, štruktúrovanej kabeláže, EPS,EZS a merania a regulácie. Samozrejmosťou je realizácia bez závad s 24 a viac mesačnými záručnými lehotami.

REALIZOVANÉ ELEKTRO PROJEKTY

Polyfunkčný obytný dom Švermova – Banská Bystrica

1040 bytových jednotiek a občianska vybavenosť – Voronež, Ruská federácia

Bytový dom PT 301 Pršianska terasa – Banská Bystrica

Obytný súbor ROZADOL – Bratislava

Bytové domy Suchý vrch – Banská Bystrica

Polyfunkčný objekt CUBICON – Bratislava

Bytový dom Belveder – Banská Bystrica

Emporia City Residence – Zvolen

Bytový dom Kačica – Banská Bystrica

Rezidencia Hron – Zvolen

Most Apollo – Bratislava

Paroplynový cyklus – Levice

Realizácia plynového kotla K3 – Žilina

Výrobný závod ADATO – Levice

SAPA Profily – Žiar nad Hronom

SCHINDLER Competence Centre – Dunajská Streda

Výrobná hala SLOVAKTUAL – Pravenec

Výrobný areál MEVIS – Šamorín

Čerpacia stanica OMV – Banská Bystrica

Čerpacia stanica Slovnaft Uľanka – Banská Bystrica

Reštaurácia Zlatý bažant – Banská Bystrica

GLOBTEL Dolná 10 – Banská Bystrica

Železničná stanica – Dobrá Niva

Predajňa Baťa Námestie SNP – Banská Bystrica

Rekonštrukcia Mestkého úradu – Banská Bystrica

Veľkoobchod pre podnikateľov METRO – Bratislava

Predajňa automobilov Autonovo – Banská Bystrica

Predajňa automobilov Lion car – Banská Bystrica

Administratívna budova pre UNIKER a Devín banka – Banská Bystrica

Kostol sv. Michala archaniela – Banská Bystrica

Prevádzková budova TRONET – Bratislava

Novostavba Möbel Höffner – Nemecko

Obchodná zóna – Topoľčany

Obchodné centrum Kaufland – Veľký Krtíš

Obchodné Centrum Galéria – Lučenec

Zdravotné stredisko Gynpor – Sliač

Komplexná rekonštrukcia operačných sál, urgentného prijmu a centrálnej sterilizácie – NsP FDR Banská Bystrica

Prevádzková budova Slovenskej sporiteľne – Banská Bystrica

Rekonštrukcia Národnej banky Slovenska – Banská Bystrica

Rekonštrukcia Poštovej banky – Banská Bystrica

Rekonštrukcia Komunálna poisťovňa a banka – Banská Bystrica

Dopravná banka – Prievidza

Rekonštrukcia Všeobecná zdravotná poisťovňa – Banská Bystrica

Ústredie Národnej banky Slovenska – Bratislava

Výroba elektrickej energie spaľovaním obnoviteľných zdrojov – Badín

Horský hotel – Kráľova studňa

Hotel Alibaba – Humenné

Kaštieľ Orlové

Hotel Kaskády

Rekonštrukcia hradného paláca a objektov v areáli – Bratislava