Skip to main content

VÝROBA ROZVÁDZAČOV

Našou výrobnou činnosťou sú NN rozvádzače, typového a atypického prevedenia, oceľoplechové, staveniskové, skriňové, pre občiansku, investičnú a individuálnu bytovú výstavbu, technologické zariadenia, meranie a reguláciu, ekologické stavby, rozvodné skrinky pre rôzne druhy napäťových a prúdových zdrojov ako aj oblasť elektroniky.

Kvalitné a moderné technické vybavenie, výrobné kapacity a kontrola kvality našich výrobkov nám umožňuje splniť i náročné požiadavky našich zákazníkov.

Veríme, že naša ponuka Vás zaujme a našou kvalitou, pružnosťou a výhodnými obchodnými podmienkami Vás presvedčíme k dlhodobej obchodnej spolupráci.

Ponúkame možnosť poskytovania montážnych prác pri dodávke rozvádzačov na dohodnuté zákazky, objekty prípadne stavby.

VYRÁBAME:

rozvádzače elektromerové pre občiansku výstavbu

rozvádzače staveniskové

rozvádzače kompenzačné

hlavné rozvádzače pre administratívne a obchodné centrá

rozvádzače pre napájanie a riadenie technológií

rozvodnice v rôznych prevedeniach (povrchové, zapustené plastové/oceľovo-plechové)

VÝROBNÁ HALA ROZVÁDZAČOV