Skip to main content

O SPOLOČNOSTI

Spoločnosť MONT ELEKTRO, a.s. pôsobí na trhu od roku 1993 v oblasti projektovania, výroby, montáží, opráv, údržby, odborných prehliadok, odborných skúšok elektrických zariadení, od roku 2001 v oblasti uskutočňovania pozemných stavieb vrátane ich vedenia a dozoru, a od roku 2005 v oblasti správy, údržby a prenájmu nehnuteľností. V roku 1998 sa spoločnosť transformovala na akciovú spoločnosť.

MONT ELEKTRO má vybudované systémy riadenia spoločnosti podľa ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007, pre stavebné a rekonštrukčné práce, ich projektovanie, činnosť stavbyvedúceho a služby stavebného dozoru a ďalšie činnosti spoločnosti.

V súčasnosti je náplňou spoločnosti komplexná dodávka stavebných prác bytových aj nebytových priestorov (banky, nemocnice, obchodné centrá, bytové domy, čerpacie stanice, výrobné haly, výstavy, a iné), príprava projektov, výroba rozvádzačov, realizácia elektroinštalačných NN a VN prác a pre komplexnosť dodávok zabezpečujeme aj slaboprúdové dodávky ako štrukturovanú kabeláž, EPS, EZS.

MONT ELEKTRO má uzatvorené poistenie všeobecnej zodpovednosti, na poistnú hodnotu 1 700 000 EUR, na dobu neurčitú.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI

ZAMESTNÁVAME

Elektromontážni vysoko kvalifikovaní pracovníci 47
Majstri a vedúci čiat 6
Revízni technici 3
Pracovníci na príprave 3
Pracovníci vo výrobe rozvádzačov 6
Majstri 1