Skip to main content

STAVEBNÁ ČINNOSŤ

Naša spoločnosť realizuje pozemné stavby, bytového, nebytového charakteru, polyfunkčné stavby, priemyselné stavby, montované haly a rekonštrukcie objektov. Nad realizáciou stavieb má dozor tým odborníkov, ktorí zabezpečujú bezproblémový priebeh výstavby.

Vzhľadom na dlhoročné skúsenosti so stavebným trhom používame preverené materiályoverené technologické postupy v súlade s projektovou dokumentáciou. Počas výstavby vykonáva stavbyvedúci v súčinnosti s stavebným dozorom kontrolu nad prebiehajúcimi prácami, zvoláva kontrolné dni, kde sa rieši priebeh výstavby, za účasti investora, projektanta a zúčastnených remesiel. Takto minimalizujeme možnosť vád a reklamácií.

GARANCIE

Naša spoločnosť aj v tejto oblasti poskytuje garancie v dĺžke 60 mesiacov na zabudovaný materiál a práce. Na dodávky zariadení je záruka stanovená výrobcom zariadenia, alebo podľa požiadavky investora.

REALIZOVANÉ STAVEBNÉ PROJEKTY

Redizajn a rekonštrukcia 3 poschodí VÚB Banky – Košice

Polyfunkčný objekt a 78 bytových jednotiek Medokýš – Banská Bystrica

Administratívna budova Allianz-Slovenska poisťovňa – Zvolen

Rekonštrukcia budovy Slovenská pošta – Banská Bystrica

Dostavba 98 bytových jednotiek – Nám. Ľ. Štúra B. Bystrica

Realizácia redizajnu Prima banka – Banská Bystrica

Výstavba a obnova priestorov Sberbank pobočiek

Rekonštrukcia Onkológie – Banská Bystrica

Výskumné centrum Inoval – Žiar nad Hronom

Rekonštrukcia pobočiek Poštovej banky

Rekonštrukcia verejného kúpaliska – Jasenie

Rekonštrukcia Hasičskej stanice – Lučenec

Tálska Bašta