rekonstrukcia-postova-banka-1

Zákazka:
Rekonštrukcia pobočky Poštovej banky, a.s. – Komárno

Cena podľa ZOD:
139 202,56€

Realizácia:
2014

Zákazka:
Rekonštrukcia pobočky Poštovej banky, a.s. – Michalovce

Cena podľa ZOD:
195 417,44€

Realizácia:
2014

Zákazka:
Rekonštrukcia pobočky Poštovej banky, a.s. – Trnava

Cena podľa ZOD:
42 215,34€

Realizácia:
2014

Zákazka:
Rekonštrukcia pobočky Poštovej banky, a.s. – Trebišov

Cena podľa ZOD:
180 183,91€

Realizácia:
2014