Polyfunkčný obytný dom Švermova – Banská Bystrica

1040 bytových jednotiek a občianska vybavenosť – Voronež, Ruská federácia

Bytový dom PT 301 Pršianska terasa – Banská Bystrica

Obytný súbor ROZADOL – Bratislava

Bytové domy Suchý vrch – Banská Bystrica

Polyfunkčný objekt CUBICON – Bratislava

Bytový dom Belveder – Banská Bystrica

Emporia City Residence – Zvolen

Bytový dom Kačica – Banská Bystrica

Rezidencia Hron – Zvolen