Redizajn a rekonštrukcia 3 poschodí VÚB Banky – Košice

Polyfunkčný objekt a 78 bytových jednotiek Medokýš – Banská Bystrica

Administratívna budova Allianz-Slovenska poisťovňa – Zvolen

Rekonštrukcia budovy Slovenská pošta – Banská Bystrica

Dostavba 98 bytových jednotiek – Nám. Ľ. Štúra B. Bystrica

Realizácia redizajnu Prima banka – Banská Bystrica

Výstavba a obnova priestorov Sberbank pobočiek

Rekonštrukcia Onkológie – Banská Bystrica

Výskumné centrum Inoval – Žiar nad Hronom

Rekonštrukcia pobočiek Poštovej banky